Menų alėjos taisyklės

Menų alėjos taisyklės

BENDRA INFORMACIJA

Registruodamasis į ,,Menų alėją“ dalyvis patvirtina, kad pateikė teisingus duomenis ir sutinka, kad jo asmens duomenys bus saugomi ,,Comic Con Baltics“ ,,Menų alėjos“ organizavimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad jo dalyvavimas renginyje ir jo sukurti darbai gali būti viešinami renginio reklaminėje sklaidoje pasitelkiant skirtingą vaizdinę medžiagą.

DALYVIO REGISTRACIJA IR PAVIRTINIMAS

Norėdamas prekiauti ,,Menų alėjoje” dalyvis privalo užpildyti registracijos formą, kurią gali rasti www.ccbaltics.com. „Comic Con Baltics“ komanda, gavusi užpildytą anketą, būsimam dalyviui išsiunčia sutartį bei sąskaitą-faktūrą. Sutartis įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo datos ir galioja iki paskutinės tų metų „Comic Con Baltics“ renginio dienos. Dalyvio registracija patvirtinama tik apmokėjus sąskaitą. Jeigu dalyvis pažeidžia šių taisykllių sąlygas ir per protingą laiko terminą neištaiso klaidų, „Comic Con Baltics“ komanda pasilieka teisę nutraukti sutartį, reikalauti dalyvį atlaisvinti stalą ir palikti renginio patalpas.

APMOKĖJIMO TERMINAI

Dalyvis privalo sumokėti už dalyvavimą ,,Comic Con Baltics 2024“ ,,Menų alėjoje“ per penkiolika darbo dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo. „Comic Con Baltics“ komanda pasilieka teisę nutraukti registraciją į be išankstinio pranešimo ir neleisti dalyvauti ,,Menų alėjoje“, jeigu nebuvo gautas apmokėjimas.

PASIRUOŠIMAS IR TVARKA RENGINIO METU

Pasiruošimas ,,Menų alėjai“ vyks 2024 m. gegužės 24 d. nuo 18:00 val. iki 20:00 val. arba 2024 m. gegužės 25 d. nuo 8:00 val. iki 9:30 val. ,,Comic Con Baltics“ komanda pasilieka teisę keisti ,,Menų alėjos“ vietą, dalyvio stalo vietą bei pasiruošimo laikus. Jeigu dalyviui nepavyksta iki renginio pradžios įsirengti prekybos vietos ar renginio metu palieka prekybos vietą neprižiūrėtą, „Comic Con Baltics“ komanda turi teisę imtis veiksmų ir pašalinti neaptarnaujamą stalą iš „Menų alėjos“. Tokiu atveju pinigai dalyviui už dalyvavimą renginyje nebus grąžinami.

DALYVIO KORTELĖ

„Dalyvio kortelė“ dalyviui suteikiama renginio registracijos dieną. Kortelė suteikiama tik tam, kuris apmokėjo išrašytą sąskaitą faktūrą. Kartu su kortele dalyviui priskiriamas stalas renginyje ir viena kėdė. Dalyvis gali įsigyti daugiau stalų ir dalyvio kortelių. Dėl papildomų kortelių ir stalų – šią informaciją pažymėkite anketoje registracijos metu arba kreipkitės elektroniniu paštu artist@ccbaltics.com.

PRIEŠ RENGINĮ DALYVIUI SIUNČIAMA INFORMACIJA

Prieš renginį į nurodytą el. pašto adresą bus atsiųsta reikiama informacija. Laiške bus aprašyta, kada galima įsirengti prekybinį plotą ir kada bus galima jį susitvarkyti, taip pat aprašyta registracijos eiga, stalų ir daiktų laikymo taisyklės.

Dalyvis yra atsakingas už registracijoje nurodytą teisingą el. pašto adresą.

SAUGUMAS

Dalyvis privalo laikytis nustatytų deramo elgesio normų. Stalas turi būti tvarkingas, dekoruotas laikantis gero skonio standartų. Gyvi gyvūnai, nuogybės, karnavalų tipo lošimai, loterijos, azartiniai žaidimai yra draudžiami. Reklama ir skelbimai, kurie yra nesusiję su dalyvio darbais, yra draudžiami. Visos dalyvio medžiagos turi būti laikomos po stalu, jų padėjimas ir praėjimų uždarymas yra draudžiamas.

Žmonės, dirbantys dalyvio stende, kartu su dalyviu privalo stovėti nustatytoje stalo erdvėje ir turi turėti dalyvio korteles.

Dalyviams draudžiama garsiai leisti muziką ar naudoti daiktus kurie sukelia didelį triukšmą (varpai, ragai, būgnai, megafonai ir kt.).

Dalyvis privalo laikytis priešgaisrinės saugos įstatyme nustatytų taisyklių. Dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus.

Renginyje draudžiama parduoti, platinti ar rodyti turinį, kuris pažeidžia bet kokias autoriaus, prekinio ženklo, patento, komercinės paslapties, privatumo ar viešinimo teises,  yra šmeižikiškas ar pažeidžiantis bet kurio asmens ar subjekto privatumą. Dalyvis atstovauja ir garantuoja, kad jo prekybiniame plote nėra jokio įstatymus pažeidžiančio turinio. Parduodamas, platinamas ar pateikiamas turinys yra legalus.

Visi daiktai parduodami ir rodomi dalyvio turi būti jo paties kurti autoriniai kūriniai. Dalyvis negali kopijuoti, parduoti ar rodyti padirbtų ar oficialių produktų ar prekių, nepriklausomai nuo to, ar dalyvis turi intelektinės nuosavybės savininko licenciją tai padaryti.

Jokie šaltieji ar šaunamieji ginklai, N-18 turinys, pornografija ar erotika negali būti pardavinėjama „Menų alėjoje“. 

LEIDIMAI IR MOKESČIAI

Dalyvis įsipareigoja gauti bet kokias licencijas, leidimus ar patvirtinimus pagal vietos įstatymus, taikomus jo veiklai Renginyje. Tai yra dalyvio kaštai.

Dalyvis turi gauti visus reikalingus leidimus ir privalo pasidomėti dėl visų galimų mokesčių, kurie gali atsirasti dėl jo veiklos renginyje.

DALYVAVIMO ATŠAUKIMAS

Dalyvis gali atšaukti dalyvavimą renginyje informavęs apie savo sprendimą raštu ,,Comic Con Baltics” komandą. Raštas turi būti išsiųstas į el. paštą: artist@ccbaltics.com . Jeigu ,,Comic Con Baltics” komanda gauna prašymą likus iki renginio 30 dienų, ,,Comic Con Baltics” pasilieka 50% nuo dalyvio mokesčio sumos ir grąžina likusią pusę sumos 50% Dalyviui. Jeigu ,,Comic Con Baltics” gauna pranešimą apie nedalyvavimą iki renginio likus mažiau nei 30 dienų arba jei dalyvis neatvyksta į renginį ir tokiu būdu pažeidžia sutarties taisykles, visa (100%) sumokėta suma nėra grąžinama.

APRIBOJIMAI IR ĮSPĖJIMAI

,,Comic Con Baltics” komanda gali nutraukti dalyvavimo sutartį, jeigu dalyvio parduodamas turinys  yra netinkamas, draudžiamas ar nelegalus, jeigu dalyvis pažeidžia bendrines tvarkos taisykles ar kitaip nesilaiko įsipareigojimų. Gavus įspėjimą iš ,,Comic Con Baltics” atstovų dalyvis iškarto privalo pašalinti įspėjimo priežastis. ,,Comic Con Baltics” neturi jokių įsipareigojimų susigrąžinti dalyvio pateiktus mokėjimus, jeigu dalyviui dėl jo veiksmų ar netinkamo parduodamo turinio buvo uždrausta prekiauti renginyje. 

 

 
pngwing.com