Justinas Kisieliauskas

Justinas Kisieliauskas

VDU dėstytojas ir rašytojas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas Justinas Kisieliauskas eina įvairiapusišku akademiniu keliu. Jis pradėjo nuo daktaro laipsnio, studijavo ekonomiką, o vėliau tyrinėjo rašytojo, startuolio įkūrėjo ir akademinio tyrinėtojo vaidmenis.

Šiuo metu VDU priklausantis Justinas daugiausia dėmesio skiria rinkodaros, vartotojų elgsenos ir kūrybiškumo tyrimams. Jo darbas suteikia vertingų įžvalgų ir padeda plėsti žinias šiose srityse.

Vienas ryškus Justino indėlis – atsidavimas esportui. Jis suvaidino reikšmingą vaidmenį supažindinant su esportu Baltijos šalių akademinį kraštovaizdį, būdamas VDU, steigdamas esporto laboratoriją, organizuodamas turnyrus, ugdydamas esporto komandas. Tai darydamas jis panaikino atotrūkį tarp akademinės bendruomenės ir žaidimų pasaulio.

Justino Kisieliausko kelionė iš atsidavusio ekonomikos mokslininko iki daugialypio rašytojo, verslininko ir esporto entuziasto VDU praturtino ir jo gyvenimą, ir akademinį kraštovaizdį.

pngwing.com