Cosplay registration

Cosplay registration

  KONTAKTINĖ INFORMACIJA / CONTACT INFORMATION

  Prašome atkreipti dėmesį, kad jūsų pageidavimas gali būti neišpildytas / Please note, that your request might not be granted.

  INFORMACIJA APIE PASIRODYMĄ / PERFORMANCE DETAILS

  Prašome suprasti, kad mes padarysime viską ką tik galėsime, jog jūsų sumanymai ir norai pasirodymui būtų įgyvendinti, tačiau kartais ne viskas yra įmanoma. Dėkojame už supratingumą! / Please note, that we will do our best to accommodate your ideas and wishes for the performance, but we cannot guarantee that everything will be executed in a flawless manner. Thank you for understanding!

  Dūmai scenoje gali būti paleisti tik pasirodymo pradžioje / Smoke on the stage can be released only at the beggining.
  Tamsa scenoje gali būti ne ilgiau 10 sekundžių / Darkness on the stage can be not longer than for 10 seconds in total.
  sekundės / seconds
  sekundės / seconds
  Prašome apibūdinti scenos rekvizitą ir kurioje vietoje scenoje jis turės būti / Please describe the stage prop and it's location on stage.

  Garso takelio formatas MP3 (kokybė ne žemesnė 128kbps, 44kHz). Jei pasirodymo metu norite naudoti video medžiagą - registruodamiesi įkelkite garso takelį, o po registracijos patvirtinimo dėl video failo susisiekite su mumis el. paštu. / Audio file should be MP3 Format (not less than 128kbps, 44kGz). If you need a video during your performance - please attach audio file while registering and contact us on email about that after registration is confirmed.

  Būtina užpildyti / The field is required!

  INFORMACIJA APIE DALYVĮ / PARTICIPANT DETAILS:

  INFORMACIJA APIE DALYVIUS / PARTICIPANTS DETAILS:

  INFORMACIJA APIE DALYVĮ/-IUS / PARTICIPANT/S DETAILS:

  300

  Grupės nariai / Group members

  Prašome prisegti reprezentatyvų veikėjo paveikslėlį, kuris bus rodomas scenoje. Paveikslėlio dydis: 4000x3000, paveikslėlio formatas: JPG. Maksimalus dydis - 5 Mb. / Please attach representable character's picture for showing in the screens. Picture size has to be 4000x3000, picture format should be JPG. Maximum size - 5 Mb.
  Būtina užpildyti / The field is required!
  Prašome prisegti iki trijų detalių personažo paveikslėlių, kad teisėjams būtų lengviau vertinti jūsų kostiumą. Paveikslėlio formatas: JPG. Maksimalus dydis - 2 Mb. / Please attach up to 3 detailed pictures of your character, so it will be easier for judges to evaluate your costume during prejudging. Picture format should be JPG. Maximum size - 2 Mb.
  Būtina užpildyti / The field is required!
  Būtina užpildyti / The field is required!
  Būtina užpildyti / The field is required!
  pngwing.com